танцови школи

танцови школи в българия

В България има редица школи за деца и възрастни, където всеки любител може да се запознае с различни жанрове танци. Танцовите школи и клубове често са първа крачка и към професионалното танцово обучение за талантливите деца.

Детският организъм е много крехък и ролята на педагозите е изключително отговорна и решаваща за бъдещето на децата. Малка част от тях избират танца за бъдеща професия. Заниманията с различни танцови стилове обаче развиват у децата музикалност, артистичност, въображение, чувство за ритъм и пластика, бърза реакция, наблюдателност, социални умения и не на последно място възпитава у тях чувство за естетика, дисциплина и любов към изкуството.

Worldances дава възможност на танцови школи и клубове да разкажат при нас за своята дейност и организираните от тях събития, семинари и фестивали.