“Елегантно соаре”, картина от Жан-Жорж Беро (1848-1935). Източник: https://www.mimimatthews.com

Каква е първата ни асоциация, когато чуем думата “валс”? Размер 3/4, Виена, Йохан Щраус. Какво знаем обаче за историята на един от най-обичаните бални танци?

През 18 век приключила бляскавата епоха на популярните дотогава менует и гавот. И макар че те продължили да съществуват и през 19 век, на тяхно място дошли нови танцови форми, като особено място сред тях заел валсът.

И до днес се водят много спорове за произхода му. Предполага се, че негови предшественици са волтата (първият танц в т.нар. “затворен хват” с хлъзгащи валсообразни движения), алемандата и лендлерът.

 

Думата валс (от немски walzen) се появява в средата на 18 век и означава “хлъзгане, въртене, кръжене”. Танцът е първоначално забранен от властта и църквата, защото са го смятали за “безнравствен” заради близкия контакт между партньорите, държащи се за ръце. Така например Императрица Екатерина II Велика била против танцуването му и чак след смъртта ѝ валсът бил въведен в руския двор. Интересно е, че простолюдието възприемало валса с възторг, но в кралските дворове се смятало, че принцесите губят изискания си маниер, докато го танцуват.

Тези настроения се променили значително след Френската буржоазна революция от 1789 г, която утвърдила нови норми на поведение. Валсът започнал да се танцува на балове, карнавали, празници и добил широка популярност най-вече заради музиката – “Покана за танц” на Вебер, валсовете на Глинка, Чайковски, Глазунов и, разбира се, емблематичните произведения на Йохан Щраус.

В началото на 20 век в много страни обявявили валса за смешен и старомоден.

Първоначално клубовете в Лондон организирали малки състезания, където се танцувал само един стил – фокстрот или танго, впоследствие към тях се присъединил и валсът.

 

Постепенно се появили различни разновидности – английски валс, унгарски, валс-мазурка, виенски. Като сценична форма за пръв път валсът бил включен в балета “Денсмания”, поставен в Парижката голяма опера през 1800 г. Валсовата форма заема особено място в романтичните балети на Адам, Делиб, Чайковски и Глазунов и допринесла до голяма степен за популярността на класическия балет.

Днес валсът е особено популярен и като част от състезателната програма на т.нар. стандартни или бални танци, танцуват се две негови разновидности: бавният английски и бързият виенски валс (и двата стила произлизат от т.нар. Нов валс от Бостън).

Това, което веднага прави впечатление, когато гледаме съвременно изпълнение на валс от програмата на стандартните танци, е позицията на главата на дамата – тя е екстремно обърната наляво сякаш за да избегне погледа на кавалера. Всъщност истината е точно такава, ако погледнем назад към историята. По време на баловете, където се утвърдил като един от предпочитаните танци, голяма близост между партньорите не е била допустима, затова дамата леко е обръщала главата си от свян.

Това, както и позицията ѝ в лявата част на двойката, се е запазило и до днес, разбира се, в доста по-екстремен вариант. Причината за позицията на дамата в дясната част на кавалера е това, че обичайно баловете се посещавали от офицери и военни, чиито саби те носели в ножница на левия хълбок.

Повече за разликите между виенския и английския валс в рамките на състезателната програма, както и за многообразните варианти и техники за интерпретация ще разкажем в следващата статия, посветена на аристократичните бални танци.